systemypomiarowe.pl

Projektowanie urządzeń KiCad Oprogramowanie CAD Wykonawstwo Systemy pomiarowe Aplikacje Programowanie Warszawa Płytki PCB Schematy ideowe
Strona główna Oferta

Arduino

Wyświetlacz LED 24×24 LED

Projekt był potrzebą chwili. Docelowo zostanie zrealizowany przy pomocy innego procesora. Arduino zostało zastosowane jako metoda szybkiego prototypowania (rapid prototyping).

medical parameters - photo

Rys. Parametry medyczne

W projekcie zastosowano wyświetlacz firmy Shenzhen LC Technology o wymiarach ok. 10cm x 10cm. Matryca zawiera 24×24 diody. Pogrupowane są na 9 paneli zorganizowanych 8×8 diody. Każdy panel zawiera sterownik MAX7219. Dane do wyświetlenia przesyłane są przez interfejs szeregowy RS232. W tym przypadku wyświetlane są wartości SPO2 oraz HR (parametry medyczne).Copyright ©2020 systemypomiarowe.pl.