systemypomiarowe.pl

Projektowanie urządzeń KiCad Oprogramowanie CAD Wykonawstwo Systemy pomiarowe Aplikacje Programowanie Warszawa Płytki PCB Schematy ideowe
Strona główna Oferta

Czujka pomiarowa

Czujka pomirowa umożliwia pomiar temperatury za pomocą czujników DS1820 podłączonych za pomocą magistrali 1-wire.

visualisation

Rys. Wygląd płytki drukowanej - wizualizacja.

photo

Rys. Wygląd płytki drukowanej - rzeczywistość.

photo

Rys. Wygląd płytki drukowanej - rzeczywistość.Copyright ©2020 systemypomiarowe.pl.