systemypomiarowe.pl

Projektowanie urządzeń KiCad Oprogramowanie CAD Wykonawstwo Systemy pomiarowe Aplikacje Programowanie Warszawa Płytki PCB Schematy ideowe
Strona główna Oferta

Zdalne sterowanie przez linię telefoniczną

Zdalne sterowanie/restart przez linię telefoniczną.

wiev

rear wiev

Rys. Wygląd urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do zdalnego włączania i wyłączania maksymalnie do 2 urządzeń przez analogową linię telefoniczną za pomocą kodów DTMF oraz do sterowania za pomocą komend przesyłanych poprzez interfejs szeregowy. Jako interfejs szeregowy może zostać wykorzystany port USB lub RS485. Przy pomocy tego portu konfiguruje się zachowanie urządzenia.

Jako elementy przełączające zastosowano dwa przekaźniki o obciążalności styków 2A/120VAC oraz 2A/24VDC. Przełączane napięcie to max 24V DC lub max 125V AC. Do przyłączenia sterowanych sygnałów (napięć) zastosowano zaciski śrubowe.

alt

Rys. Wygląd sterownika i rodzaje dostępnych złącz.

Zastosowanie:
1. Zdalny restart urządzeń sieciowych.
2. Zdalne sterowanie oświetleniem.
3. Zdalne uruchamianie usług sieciowych lub dostępowych na serwerach.
Moduł może współpracować między innymi ze sterownikiem diod LED RGBW.

schema

Rys. Przykładowy schemat dołączenia urządzenia.

alt

Rys. A to w środku ubudowy.Copyright ©2020 systemypomiarowe.pl.