systemypomiarowe.pl

Projektowanie urządzeń KiCad Oprogramowanie CAD Wykonawstwo Systemy pomiarowe Aplikacje Programowanie Warszawa Płytki PCB Schematy ideowe
Strona główna Oferta

BlueTooth – płytka P120205

Głównym przeznaczeniem płytki P120205 jest wykorzystanie w urządzeniach wyposażonych w interfejs UART lub w starszych urządzeniach wyposażonych w interfejs RS232 (po niewielkich modyfikacjach urządzenia). Dzięki niej możemy za pomocą połączenia radiowego wykorzystującego interfejs BlueTooth dołączyć się do wyżej wymienionych interfejsów. Płytka jest wyposażona w układ konwertera poziomów więc możemy dołączyć sygnały w standardzie 5V i 3,3V. Głównym elementem jest moduł BTM222 pracujący w standardzie BlueTooth klasa I. Zasilanie płytki może wynosić 3,3V lub 4V – 9V (płytka może posiadać wbudowany stabilizator).

board

Rys. Widok płytek P120205

Sygnały dostępne na złączu szpilkowym goldpin:
1. GND
2. TX
3. RX
4. VCC
5. RESET

Przykłady zastosowań.

alt

Rys. Płytka Explorer 16 z modułem P120205 i MPU-9150.

Płytka została zastosowana w prototypie urządzenia do rejestracji wybranych parametrów środowiskowych. W skład tego prototypu wchodziła płytka prototypowa Explorer 16 firmy Microchip z procesorem dsPIC33, płytka Sparkfun MPU-9150 z układem MPU9150 będącym następcą MPU6050 oraz płytka P120205 która pośredniczyła w przekazywaniu danych i instrukcji pomiędzy procesorem dsPIC a komputerem.Copyright ©2020 systemypomiarowe.pl.