systemypomiarowe.pl

Projektowanie urządzeń KiCad Oprogramowanie CAD Wykonawstwo Systemy pomiarowe Aplikacje Programowanie Warszawa Płytki PCB Schematy ideowe
Strona główna Oferta

Serwer http

Urządzenie wyposażone jest w odbiornik podczerwieni w standardzie RC5. Wyposażony jest w interfejs PP. Wyposażony jest w osiem cyfrowych i izolowanych wejść sterujących.

wiev V2

Rys. Widok urządzenia w wersji na szynę DIN (TS35).

wiev

Rys. Widok urządzenia.

wiev inside

Rys. Wnętrze urządzenia.

wisualisation

Rys. Wizualizacja.

wisualisation

Rys. Wizualizacja w programie KiCad.Copyright ©2020 systemypomiarowe.pl.