systemypomiarowe.pl

Projektowanie urządzeń KiCad Oprogramowanie CAD Wykonawstwo Systemy pomiarowe Aplikacje Programowanie Warszawa Płytki PCB Schematy ideowe
Strona główna Oferta

Raspberry Pi


eZ430-RF2500 (MSP430)

Postanowiłem do komputerka Raspberry Pi dołączyć moduł eZ430-RF2500 od Ti.

wiev of eZ430-RF2500

Rys. Widok modułu eZ430-RF2500.

W tym celu w płytkę baterii wlutowałem złącze szpilkowe w rastrze 2.54mm i do tych szpilek przy pomocy przewodów podłączyłem do Raspberry Pi.

battery photo

Rys. Wlutowane złącze szpilkowe.

UWAGA!! Należy zwrócić uwagę aby zwora JP1 na płytce baterii była rozwarta lub zdjęta. Zakładam, że mamy wykonane zmiany w plikach /boot/cmdline.txt i /etc/inittab powodujące indywidualne wykorzystanie portu i opisane w artykule o porcie UART. Podłączamy moduł eZ430-RF2500 z płytką Raspberry Pi zgodnie ze schematem.

connections

Rys. Schemat połączeń eZ430-RF2500 i Raspberry Pi.

Po włączeniu zasilania raspberry Pi i zalogowaniu się do komputerka uruchamiamy uprzednio zainstalowany program minicom z prędkością 9600bps poleceniem:

minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyAMA0


Na ekranie powinniśmy ujrzeć pomiary temperatury z podłączonego modułu.

terminal

Rys. Pomiary temperatury z eZ430-RF2500.

Jeżeli posiadamy więcej kompletnych (z płytką baterii) modułów możemy włączyć ich zasilanie. Powstanie wówczas sieć TI simpliciti (r).

3 complets

Rys. Widok 3 kompletnych modułów eZ430-RF2500.

terminal with measurments

Rys. Widok terminala z pomiarami z kilku modułów eZ430-RF2500.

Przykładowe pomiary z modułów w formie tekstowej:

Node:0001,Temp: 73.7F,Battery:2.9V,Strength:044%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 77.7F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no
Node:0002,Temp: 75.0F,Battery:3.1V,Strength:052%,RE:no
Node:0003,Temp: 71.9F,Battery:3.0V,Strength:041%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 77.7F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no
Node:0001,Temp: 73.7F,Battery:2.9V,Strength:045%,RE:no
Node:0003,Temp: 71.2F,Battery:3.0V,Strength:039%,RE:no
Node:0002,Temp: 75.0F,Battery:3.1V,Strength:053%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 78.4F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no
Node:0001,Temp: 73.7F,Battery:2.9V,Strength:045%,RE:no
Node:0003,Temp: 71.2F,Battery:3.0V,Strength:039%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 77.7F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no
Node:0002,Temp: 74.3F,Battery:3.1V,Strength:052%,RE:no
Node:0001,Temp: 73.7F,Battery:2.9V,Strength:044%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 78.4F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no
Node:0003,Temp: 71.2F,Battery:3.0V,Strength:040%,RE:no
Node:0001,Temp: 73.7F,Battery:2.9V,Strength:045%,RE:no
Node:0002,Temp: 75.0F,Battery:3.1V,Strength:053%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 77.7F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no
Node:0003,Temp: 71.9F,Battery:3.0V,Strength:039%,RE:no
Node:0001,Temp: 73.7F,Battery:2.9V,Strength:044%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 77.7F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no


Widzimy tam numer węzła, temperaturę w danym punkcie, napięcie baterii zasilającej, siłę sygnału radiowego, stan pracy modułu. W dalszej części zajmę się interpretacją otrzymanych wyników przy pomocy specjalnie napisanej aplikacji.Copyright ©2020 systemypomiarowe.pl.